Obrtnicima uplaćena pomoć iz Budžeta Grada Tuzle za ublažavanje posljedica pandemije

30. Jula 2020.

Grad Tuzla je implementirao sredstva iz Budžeta 2020. godine namijenjena za pomoć obrtnicima sa svrhom ublažavanja šteta u poslovanju obrta koje su nastale kao posljedica pandemije koronavirusa.

U cilju interventnog djelovanja u oblasti poduzetništva, Grad Tuzla je, na osnovu člana 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH, obezbijedio namjenska budžetska sredstva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava samostalnim djelatnostima i obrtima registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja negativnih socio-ekonomskih posljedica krize izazvane bolešću COVID-19.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu je u prethodnom periodu, putem dva javna poziva, na ime pomoći sektoru poduzetništva, u kategoriji samostalnih djelatnosti i obrta, registrovanih na području grada Tuzle, u vlasništvu fizičkih lica, dodijelio bespovratna finansijska sredstva, u iznosu od 226.800 KM čime odobreno ukupno 513 zahtjeva malih poduzetničkih firmi, što je od izuzetnog značaja za očuvanje i zaštitu od zatvaranja ovih subjekata i zadržavanja radnih mjesta. Obrtništvo i malo poduzetništvo kao najvitalniji dio bosanskohercegovačke privrede značajno utiče na osiguravanje nova radna mjesta i ubrzano provodi prilagođavanje novim uslovima poslovanja.

U daljem periodu ove godine Grad Tuzla će nastaviti sa pružanjem podrške sektoru poduzetništva u smislu realizacije javnih poziva za podršku novoregistrovanim samostalnim djelatnostima i obrtima, pomoći zapošljavanju ranjivih kategorija, podršku projektima nevladinog sektora u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, kao i okončanja postupka pomoći poljoprivrednim proizvođačima za realizovanu proljetnu sjetvu.

Grad Tuzla
Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Tuzla, 30.7.2020.

Institucionalno

Novije vijesti