Gradska inspekcija ni Gradska uprava nemaju ništa sa uklanjanjem transparenta posvećenog Srebrenici

29. Jula 2020.

U vezi sa napisima o tome da je „poznato ko je i po čijem nalogu sa Plavog mosta skinuo transparent posvećen Srebrenici“, koje su objavili neki web portali, kao i zbog opravdanog interesa javnosti u vezi sa ovim događajem, dajem slijedeće činjenice:

Gradska inspekcija i Gradska uprava Tuzle, nemaju ništa sa uklanjanjem transparenta posvećenog Srebrenici.

Apsolutno je netačno da su službenici Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle dali nalog da se 11.07.2020. godine ukloni transparent sa Plavog mosta u Tuzli, koji je bio posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici, na kojem je pisalo: „Oprostiti nećemo! 11.07.’95.“

Transparent su skinuli pripadnici MUP-a TK, dana 11.7.2020. godine, na osnovu naloga svog rukovodioca smjene Bajrić Sulejmana, i to 11.7.2020. godine, kako je to i navedeno u službenoj zabilješci koju su tog dana sačinili postupajući policajci i koja je Službi za inspekcije Grada Tuzle dostavljena nekoliko dana poslije (17.7.2020.).

Dana 11.7. 2020. godine, nakon što je policija transparent uklonila, o tome je obavijestila dežurnog radnika Službe za inspekcijske poslove, koji je sa dežurnim komunalnim inspektorom otišao na lice mjesta da provjeri tu informaciju i ustanovio da na Plavom mostu nema transparenta.  Dakle, nije tačna ni informacija da tog dana nije bilo dežurnih uposlenika Službe za inspekcje Grada Tuzle.

Nakon što je po nalogu svog službenika uklonila transparent 11.7.2020., policija tek 13.7.2020. godine o tome telefonom obavještava i mene kao glavnog inspektora. Sugerisao sam da o tome sačine službenu zabilješku.

Šest dana od kada su policajci skinuli transparent bez pismenog, a pogotovo usmenog naloga Inspekcije Grada Tuzle, tj. 17. 7.2020. godine, od strane komandira Policijske stanice Centar, Službi za inspekcije dostavljena je službena zabilješku sačinjena od patrole policije koja je transparent skinula, kao i skinuti transparent upakovan u papirnu vrećicu. Gradska inspekcija je, ne otvarajući papirnu vrećicu, transparent odmah vratila, uz obrazloženje da Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle nije izdala nikakav upravni akt, niti poduzela bilo kakve radnje na uklanjanju transparenta, te da se, s obzirom da je policija uklonila transparent, isti vraća policiji na nadležno postupanje.

Dakle, Gradska inspekcija i Gradska uprava, zaista nemaju ništa sa uklanjanjem transparenta sa Plavoga mosta. O svemu navedenom posjedujemo pisane dokaze, dopise i službene zabilješke.

 

Tuzla, 29.7.2020.                                            Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle                         

     Ademir Ahmetović, glavni inspektor

Institucionalno

Novije vijesti