Do kraja ove sedmice objava rang listi za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

5. Avgusta 2020.

Na šesti po redu Javni poziv Grada Tuzle za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, objavljen 4.6.2020. godine pristiglo je 150 prijava, od kojih je 98 prijava bilo potpuno i blagovremeno. Radi se o 60 prijava za nabavku peći na pelet, 19 prijava za nabavku kompaktne toplinske podstanice i 19 prijava za utopljavanje individualnih stambenih objekata i ugradnju toplinski pumpi.
Do kraja ove sedmice, na službenoj web stranici i oglasnoj tabli Grada Tuzle, kao i na oglasnim tablama mjesnih zajednica, će biti objavljene rang liste podnosilaca prijava, posebno za kompaktne toplinske podstanice, peći na pelet i utopljavanje/toplotne pumpe. Više informacija o objavi rang listi i daljem toku postupka po javnom pozivu možete dobiti u izjavi Amira Razića, šefa Odjeljenja za komunalne, normativno-pravne i opće poslove u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle. Izjavu možete pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=RWTEgckAGk0

Grad Tuzla, 5.8.2020.

Institucionalno

Novije vijesti