Registar dijaspore

Registracija za fizička lica

Dijaspora kao jedan od najvećih potencijala razvoja u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije dovoljno usmjerena i odlučna na značajniji iskorak kada su u pitanju razvojni procesi na lokalnom i državnom nivou. Istina, niti podloge koje omogućavaju kvalitetniju saradnju Bosne i Hercegovine sa dijasporom, te uspostavu veze poslovnih i drugih sektora Bosne i Hercegovine i dijaspore, nisu na nivou koje bi zadovoljile kvalitetniji razvoj. Napori lokalnih zajednica više su usmjereni na pojedinačne slučajeve ove povezanosti, dok jedan sistemski pristup još uvijek ne postoji.

Svakako, interesi Grada Tuzle idu u pravcu aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom, sa krajnjim ciljem kreiranja uslova za uključivanje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, uz zadovoljenje potreba dijaspore za uslugama koje pruža Gradska uprava Tuzla. Ovime se približavamo obostranoj želji za ulaganjima u dodani razvoj Grada Tuzle u svim segmentima.

Kao jedan od početnih koraka za uspostavljanje trajnije i kvalitetnije saradnje sa našom dijasporom, kreiran je i ovaj upitnik, koji će prvenstveno koristiti za prevazilaženje komunikacijskih barijera između Grada Tuzle i dijaspore, a istovremeno nama u Gradskoj upravi Tuzla, omogućiti uvid u geografsku rasprostranjenost naše dijaspore. Uz napomenu da će svi podaci biti isključivo korišteni za unapređenje saradnje Grada Tuzle i dijaspore, pozivamo sve naše sugrađane koji su rođeni u i oko Tuzle, pa i mnogo šire, ili imaju bilo kakvu povezanost sa Tuzlom, a trenutno žive i rade u inostranstvu, da popune ovaj upitnik.

U daljim koracima, pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvojne procese Tuzle, sugerišete i date svoja mišljenja u vezi sa svim aspektima koji su od Vašeg interesa, a tiču se Grada Tuzle, da bismo na kraju zajednički pomogli da Tuzla bude još bolja i kvalitetnija za sve i ostane mjesto ugodnog življenja. Kontaktirati nas mozete na email dijaspora@tuzla.ba ili na tel +387 35 307 346

Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!