Kontakt

Adresa: ZAVNOBIH-a br. 11, 7000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 307 307
Fax: +387 35 307 311
e-mail: tuzla@tuzla.ba

Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar oobveznika indirektnih poreza (PDV broj)
Dokument 

Institucionalno

Novije vijesti