^

Vodič o pristupu informacijama

Sve objavljeno

Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Odluka o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Grada Tuzle Vodič za pristup informacijama...

Više

Vodič

Vodič za pristup informacijama pod kontrolom službi za upravu , stručnih službi i upravnih organizacija Grada Tuzle [su_button...

Više

Obrazac zahtjeva

Pristup informaciji/informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine [su_button...

Više

Indeks registar

Indeks registar informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Grada Tuzle [su_button...

Više