^

e-Uprava

Sve objavljeno

E-matičar

Poštovani korisnici usluge E-matičar, Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o matičnim knjigama”(Sl. novine FBiH”,...

Više

Javni pozivi i konkursi

  KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE KTP (Datum objave:06.08.2020.godine) KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM...

Više

Javni pozivi

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2018. i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2018., u dijelu koji se odnosi na...

Više

Službeni glasnici

SLUŽBENI GLASNICI 2020. Službeni glasnik Grada Tuzla 09/20 Službeni glasnik Grada Tuzla 08/20 Službeni glasnik Grada Tuzla 07/20 Službeni glasnik Grada Tuzla 06/20 Službeni glasnik Grada Tuzla 05/20...

Više

Obavještenja o nabavci

Obavještenje o nabavci - Otvoreni postupak za nabavku, isporuku i ugradnju stolica na sjevernu tribinu Gradskog stadiona Tušanj u Tuzli - Datum objave 11.02.2013. Obavještenje o nabavci - Otvoreni...

Više
Video snimci sjednica Gradskog vijeća Tuzla

Video snimci sjednica Gradskog vijeća Tuzla

- Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2020. godini - Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2019. godini - Video snimci sjednica GV Tuzla, održanih u 2018. godini - Video snimci sjednica...

Više

Institucionalno

Novije vijesti