^

Budžet Grada Tuzla

Sve objavljeno

Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2020. godinu

- Budžet Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2020. godine - REBALANS III - Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2020. godine - REBALANS III  -Izvještaj o...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2019. godinu

Budžet za 2019. godinu: - Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2019.godine Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2018. godinu

Budžet za 2018. godinu: Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2017 godinu

Budžet za 2017. godinu: Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2017.godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više
Budžet za 2020. godinu

Budžet za 2016 godinu

Budžet za 2016. godinu: Budžet 2016. (PDF) Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada...

Više

Institucionalno

Novije vijesti